පුවත් සංග්‍රහ

Hingurakgoda Domestic Airport to be upgraded for internation...

අප්‍රේල් 05 2024

The government has decided to modernize the Hingurakgoda Domestic Airport,...

Aeroflot & Rossiya continue their summer operations to S...

අප්‍රේල් 04 2024

The representatives of Maldiviana Aviation (Private) Limited, GSA (General Sales...

 

දැක්ම

සැමට සුරක්ෂිත අහසක් සහතික කරමින් දක්ෂ හා විශ්වාසදායක ගුවන් සේවා ආරක්ෂක නියාමකයෙකු වීම.

මෙහෙවර

උපායමාර්ගික සැලසුම්කරණය සහ ඵලදායී නියාමනයකට පහසුකම් සැලසීම සඳහා, ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති, නිර්දේශිත පිළිවෙත් හා ජාතික ව්‍යවස්ථාදායක අවශ්‍යතාවන්ට අනුකූල වන ආරක්ෂිත, කාර්යක්ෂම, නිත්‍ය සහ පරිසර හිතකාමී ජාතික සිවිල් ගුවන් සේවා පද්ධතියක් ක්‍රියාත්මක කිරීම.

ආදර්ශ පාඨය

සැමට සුරක්ෂිත හා කාර්යක්ෂම අහස.

ස්ථාවරය

අපට ඉහළින් ඇති ගුවන් අවකාශය, රටේ ප්‍රගතිය, සමෘද්ධිය සහ ජාතියේ පරම්පරාව සඳහා කළමනාකරණය කළ යුතු සමාජ-ආර්ථික සංවර්ධනය සඳහා විශාල විභවයක් සහිත පොදු සම්පතකි.

අරමුණු

 • ආරක්ෂාව සහ ආරක්ෂක ඉලක්ක සපුරා ගැනීම හෝ ඉක්මවා යාම.
 • නිසි ලෙස සම්පත් ලබා ගැනීම.
 • වෘත්තීයෙකු වීම හා දක්ෂ වීම.
 • පුළුල් විශ්වසනීයත්වයක් සහ පිළිගැනීමක් ලබා ගැනීම සඳහා.
 • එහි ජයග්‍රහණ පවත්වා ගැනීමට හෝ වැඩි දියුණු කිරීමට.
 • සිදුකරන සෑම දෙයකම ඉහළම ඵලදායිතාව ළඟා කර ගැනීම.
 • ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති හා නිර්දේශිත පිළිවෙත් සමඟ ඉහළ මට්ටමක අනුකූලතාවයක් පවත්වා ගැනීම.
 • සිවිල් ගුවන් සේවා සැලසුම් කිරීම හා සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශක්තිමත් පහසුකම් සපයන්නෙකු වීම.

උපාය මාර්ග

 • ව්‍යවස්ථාපිත කාර්යයන් වැඩිදියුණු කිරීම, ස්ථාවර ලෙස ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අදාළ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති සහ නිර්දේශිත පිළිවෙත් වලට අනුකූලව සමාජ බැඳීම් ඉටු කිරීම.
 • සැලකිය යුතු ගුවන් සේවා ගැටළු හඳුනා ගැනීම සහ ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • විශේෂිත සංස්කෘතික වෙනස් කිරීමෙහි ලා මුල පිරීම් හඳුන්වා දීම.
 • ගුවන් සේවා කර්මාන්තය සමඟ සහයෝගයෙන් හා සහයෝගයෙන් වැඩ කිරීම.
 • විනිවිද පෙනෙන හා ස්ථාවර ආකාරයකින් ක්‍රියාත්මක වීම සහ බාහිරව හා අභ්‍යන්තරව ඵලදායී ලෙස සන්නිවේදනය කිරීම.
 • සියළුම ලේඛන, ද්‍රව්‍ය හා අභ්‍යන්තර ක්‍රියා පටිපාටිවල ඵලදායීතාවය හා අනුකූලතාව පවත්වා ගැනීම.

වටිනාකම්

 • CAASL සහ එහි සේවකයින්;
 • ගුවන් ආරක්ෂාව සඳහා ප්‍රමුඛතාවය සහ වැදගත්කම පැවරීම සහ ආරක්‍ෂිත සංස්කෘතිය ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • CAASL හි සේවා ලාභීන්ට සපයනු ලබන සේවාවන්හි විශිෂ්ඨයන් වීම.
 • භාරගන්නා සෑම කාර්යයකදීම "කළ හැකි " ආකල්පයෙන් යුතුව ක්‍රියා කිරීම.
 • විශ්වසනීය, යථාර්ථවාදී සහ ස්ථාවර වීමට අරමුණු කර ගැනීම.
 • අඛණ්ඩ වැඩිදියුණු කිරීමක් සඳහා වෙනස් වීමට කැමැත්ත හා හැකියාව ඇති කර ගැනීම.
 • සාර්ථකත්වය ළඟා කර ගැනීම සඳහා එක්ව කටයුතු කිරීම.
 • විවෘත, අවංක සහ විනිවිදභාවයෙන් කටයුතු කිරීම.
 • සිදුකරන සෑම දෙයකම කාර්යක්ෂමතාව, ඵලදායීතාවය සහ විධිමත් බව ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • සගයන් කෙරෙහි විශ්වාසය හා ගෞරවය දක්වමින් කණ්ඩායමක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම.
 • සැමගේ දායකත්වය අගය කිරීම.
 • සමාජ වගකීම් සහ යුතුකම් හඳුනා ගැනීම.
 • සිදුකරන කාර්යයන් භුක්ති විඳීම.
 • වෘත්තීය ප්‍රවේශය ගැන ආඩම්බර වීම.
 • ගෘහ පරිසරය හා රාජකාරී පරිසරය සමපාත කිරීම

CAASL හි ක්ෂණික ඉලක්ක

 • වාණිජ ගුවන් සේවා අංශයේ මාරාන්තික අනතුරු වැළැක්වීම.
 • ගුවන් සේවා පැහැර ගැනීම් සහ සිවිල් ගුවන් සේවා කාර්යයන් හි සිදු වන නීති විරෝධී ලෙස මැදිහත් වීම් වළක්වා ගැනීම.
 • සාමාන්‍ය ගුවන් අනතුරු වැළැක්වීම.
 • ගුවන්තොටුපල භූමියේ සිදුවන මාරාන්තික ගුවන් යානා අනතුරු වැළැක්වීම.
 • ඉංජිනේරු / නඩත්තු වැඩමුළු වල අනතුරු අවම කිරීම.
 • ගුවන් සේවා අවම කිරීම.
 • "නියමිත වේලාවට" පිටත්වීම්හි ප්‍රමාදය අවම කිරීම සඳහා සහාය වීම.
 • සාමාන්‍ය පන්තියේ ජනතාවට දැරිය හැකි ගුවන් ගමන් පහසුකම් සැපයීම.
 • ගුවන් ගමන් වල සේවාවේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම දිරිමත් කිරීම.
 • ආරක්ෂක අවශ්‍යතා ගැන සැලකිලිමත් වෙමින් ගුවන් තොටුපලවල තදබදය අවම කිරීම සහ මගීන් පිරිසැකසුම් කිරීම වේගවත් කිරීම.
 • ගුවන් ප්‍රවාහනයේ මෙහෙයුම් පිරිවැය අවම කිරීමට සහ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට උපකාරී වීම.
 • ගුවන් සේවාවෙන් පරිසරයට ඇති වන අහිතකර බලපෑම් අවම කිරීම සඳහා සහය වීම.
 • සිවිල් ගුවන් සේවයේ ඇති විය හැකි ප්‍රතිලාභ පිළිබඳව පාසල් දරුවන් දැනුවත් කිරීම.
 • මීළඟ ගුවන් වෘත්තික පරපුර සූදානම් කිරීම.

අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල

 • සිවිල් ගුවන් සේවා ක්‍ෂේත්‍රය තුළ රජයේ ජාත්‍යන්තර බැඳීම් ඉටු කිරීම සහ ජාත්‍යන්තර ප්‍රමිති හා නිර්දේශිත පිළිවෙත් ඉතා ඉහළ ඵලදායීතාවයකින් යුතුව නිරතුරුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ බලාත්මක කිරීම.
 • සම්බාධක / සීමා කිරීම් සහ මගහැරීම් වලින් තොර ශ්‍රී ලංකාවේ සිවිල් ගුවන් සේවා පද්ධතිය ජාත්‍යන්තරව පිළිගැනීම, රජයේ ගුවන් සේවා පද්ධතියට එරෙහිව ICAO විසින් මතු කරනු ලබන සැලකිය යුතු ආරක්‍ෂිත ගැටළු වළක්වා ගැනීම.
 • සිවිල් ගුවන් සේවා වල ආරක්ෂාව, කාර්යක්ෂමතාව සහ විධිමත්භාවය සහ ගුවන් ප්‍රවාහන පද්ධතිය කෙරෙහි මහජන විශ්වාසය වැඩි දියුණු කිරීම.
 • ශ්‍රී ලංකා පුරවැසියන්ගේ යහපැවැත්ම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ගුවන් අවකාශය ප්‍රශස්ත ලෙස භාවිතා කිරීම.
 • රටේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනය.
 • අසාධාරණ තරඟකාරිත්වය හේතුවෙන් ඇති වන ආර්ථික අපතේ යාම වැළැක්වීම.
 • ගුවන් මගින් මිනිසුන්ගේ සහ භාණ්ඩවල ප්‍රවේශය සහ සංචලතාව වැඩි දියුණු කිරීම.
 • සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂේත්‍රයේ යැපෙන සේවා ඇති කිරීම.
 • පාසල් සිසුන්ට සිවිල් ගුවන් සේවා ක්ෂෙත්‍රයෙහි අධ්‍යාපානය ලබා දීම.
 • සිවිල් ගුවන්යානා විද්‍යාවේ සියලුම අංශ ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • මහජන සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීම හා ප්‍රවර්ධනය කිරීම.
 • ඵලදායී නියාමනය සහ බලාත්මක කිරීම සඳහා නිසි නීතිමය රාමුවක් ඇති කිරීම.
 • පාරිසරික තිරසාර බව.